Advokátní kancelář - Mgr. ing. josef Chlubna


Služby

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených při vymáhání nároků v souvislosti s trestnou činností.

 

Dopravní přestupky

Zastupování v přestupkovém řízení. Řešení náhrady škody.

 

Občanské právo

Závazkové právo, řešení pohledávek, zastupování v soudním a exekučním řízení. Sousedské spory. Dědické právo. Sepisování smluv.

Rodiné právo

Úprava poměrů k dětem. Rozvody a vypořádání společného jmění manželů. 

 

Nemovitosti

Sepsání smlouvy darovací, nájemní, kupní, zástavní a směnné. Úschova kupní ceny. Ověřování podpisů atd.

 

Insolvenční právo 

Zpracování kompletních návrhů na osobní bankrot. Zpracování návrhu na konkurz.  

 

Správní právo  

Poskytování služeb v oblasti správního práva. Jednání se správními úřady.  

 

 

 

 

Odměny

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena smluvní dle dohody. 

Sídlíme na náměstí v Havlíčkově Brodě, v druhém patře budovy České pojišťovny

Data map
Data map ©2017 Google
Data mapData map ©2017 Google
Data map ©2017 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

Mgr. Ing. Josef Chlubna

Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 1963
Telefon: +420 604 231 797

Email: akchlubna@seznam.cz

Vytvořte si  web zdarma